Præstens hjørne

Vinteren har vist sig fra den pæne side i år. Den har ikke været alt for hård; alligevel har flere af os måttet sande, at helbredet har svigtet. Jeg fik den tanke, at det jo ikke kun er min fysiske helse, der lider i vinteren. Hvis jeg ikke dagligt har en forbindelse med Kristus, så vil min åndelige helse lide under en åndelig vinter.

Møder du Kristus hver dag, der hvor han er?

Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han lever og vil gå i forbøn for dem. Heb 7,25.

 

Følg med mig i tanken til himmelske sale,
der kan du ved bønnen få Jesus i tale,
der hist ser du ham over stjernernes bue,
i Helligåndstemplet han er nu at skue.

Med sårede hænder og fødder han beder,
for syndige sjæle han hjælper og græder:
”Mit blod, ja mit blod, kære Fader,
det råber om frelse for alle, der beder og håber!”

O, se dette syn, så du aldrig det glemmer,
ja, se den barmhjertige hyrde,
der fremmer din sag og min sag med de sårede hænder,
de kærligste tanker til alle, han sender.

O, salige sjæle, hvis du søger og beder,
så får du hos ham de lyksaligste glæder.
En plads, du vil få ved hans elskede hjerte,
du selv bliver evigt en strålende kerte.

I dag Jesus står i det helligste tempel,
på dig ønsker han nu at sætte sit stempel,
o, giv ham dit hjerte, der sætter han navnet,
sit sejrende navn, som har hjulpet og gavnet.

I dag i Guds Tempel, der er han at finde,
i dag er der nåde for alle at vinde.
Din søgende sjæl kan hos Jesus sig lejre,
at mødes med ham bringer glæde og sejre.

I dag lad kun Golgatha stå som et minde,
ved tanken derom kan du salighed vinde,
da ser du en ven, som dig aldrig vil svige,
da møder du lykken hos ham i hans rige!

Ord af Hjørund Kopperud

Lad os altid minde hinanden om, at Kristus er at finde i Guds eget tempel. Kristus er ikke bare død, han er opstået og han lever.

Kærligst Allan Falk